Oblast působení

Prodej

Rozvoj dovedností obchodních týmů včetně rozvoje trhu a hledání nových prodejních příležitostí

 

Komunikace

Komunikace jako nástroj budování úspěchu ve vztahu k zákazníkům, partnerům i kolegům

Lidský potenciál

Vyhodnocení potenciálu členů týmu a jejich rozvoj včetně monitoringu dosahovaných výsledků

 

Řízení projektů

Inicializace zpracování a řízení projektů včetně zodpovědnosti za dosažený výsledek